Tietosuoja- ja rekisteriseloste

OmaDigin GDPR mukainen rekisteriseloste. Luotu 15.1.2021. Viimeksi muutettu 13.10.2021.

Rekisterin ylläpitäjä

OmaDigi
+358 45 251 2555 (Roni Silvennoinen)
Y-tunnus: 3014260-8
Jankanraitti 17 B 25
33560 Tampere
www.omadigi.fi

Rekisterin yhteyshenkilöt

Jarmo Hirvonen, jarmo(at)omadigi.fi
Roni Silvennoinen, roni(at)omadigi.fi

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö vastaa viimeistään 20 arkipäivän kuluessa tätä rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

Rekisterin nimi

OmaDigin asiakas- ja yhteystietorekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

OmaDigin asiakasrekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteen hoito, ylläpito ja töiden laskutus, yrityksen palveluiden markkinointi, verkko-oppimisympäristön ylläpito ja -hallinta.

Rekisterin sisältö

Rekisterin säännönmukaisena ja pääasiallisena tietolähteenä ovat käyttäjiltä itseltään kerättävät tiedot.

Käyttämällä sivustoa www.omadigi.fi ja/tai sivustolla olevia yhteydenotto- tai palautelomakkeita, lähettämällä sähköpostia, osallistumalla yrityksen tilaisuuksiin, rekisteröitymällä yrityksen verkko-oppimisympäristöön tai antamalla tiedot jollain yrityksen lomakkeella, antaa käyttäjä ainakin seuraavat henkilökohtaiset tiedot: nimi, sähköpostiosoite, nimimerkki (käyttäjätunnus). Tämän lisäksi henkilöiltä on mahdollista kysyä osoite ja puhelinnumero. Henkilöille voidaan lähettää sähköpostia yritykseltä tämän antamiin yhteystietoihin. Osa tai kaikki pyydetyistä yhteystiedoista ovat pakollisia yrityksen tuottaman palvelun tarjoamiseksi.

Rekisteröitymisellä, yhteydenottolomakkeella, sähköpostilla tai muulla tavalla annetut tiedot siirtyvät OmaDigin sähköpostiin tai digitaaliseen tallennusjärjestelmään. Asiakasrekisteriin tallennetaan nimen, puhelinnumeron ja sähköpostin lisäksi tarpeen mukaan asiakassuhdetta koskevat tiedot, joita ovat tilaus-, laskutus- ja maksutiedot sekä yritysasiakkaan kohdalla myös yrityksen yhteystiedot (y-tunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja tilauksen tehneen henkilön nimi).

Rekisteri on suojattu siten, että vain Jarmo Hirvosella tai Roni Silvennoisella on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy tietoihin. Henkilötietojen suojaamiseksi käytetään tarpeellisia tietoturvakeinoja, joita ovat esimerkiksi suojattu yhteys, palomuurit, turvalliset tilat, vahvat salasanat sekä rekisterin ylläpitäjien huolellinen toiminta. Asiakkailla on pääsy vain omiin tietoihinsa, jotka ovat asiakkaiden omien salasanojen takana.

Tietojen säilytysaika

Asiakkaan henkilötietoja säilytetään vain käsittelyn tarkoituksen edellyttämä aika, tai niin kauan kuin laki rekisterinpitäjältä sitä edellyttää tai siihen asti, että asiakas esittää henkilötietojansa koskevan poistopyynnön rekisterinpitäjälle. Jos rekisterinpitäjää edellytetään säilyttämään tietoja, ne säilytetään niin kauan, ettei rekisterinpitäjällä ole oikeutettua etua edelleen säilyttää tietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot rekisteriin saadaan käyttäjiltä itseltään, ja/tai sivuston omadigi.fi ja/tai puhelin- ja/tai sähköpostiyhteydenoton kautta.

Tietojen säännönmukainen luovutus

Rekisteritietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteritietoja ei erikseen luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Poikkeuksena rekisteritietojen siirtymiselle ovat uutiskirjeen ja lokakuussa 2021 käyttöön otetun yhteystietorekisterin sijainnit Hubspotin palveluissa. Näiden tiedot siirtyvät kyseisen yrityksen servereille OmaDigin tilien tietojen alle. Nämä tiedot voivat sijaita EU tai ETA alueen ulkopuolella. OmaDigin omat serverit, joilla yrityksen verkkosivut ja sähköpostit ovat, sijaitsevat Suomessa.

Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen ja valitusoikeus

Asiakkaalla on oikeus saada pääsy omiin rekisterissä oleviin tietoihinsa. Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö tulee toimittaa yhdelle edellä mainituista asiakasrekisteriä hoitavista henkilöistä.

Ennen tietojen luovutusta asiakkaan henkilöllisyys tarkastetaan kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta tai toteutetaan muut vaadittavat toimenpiteet henkilöllisyyden varmistamiseksi, että tietoja ei luovuteta muulle taholle kuin asiakkaalle itselleen.

Jos asiakas havaitsee, että rekisteissä olevat henkilötiedot ovat virheellisiä, puutteellisia tai että niitä on käsitelty rekisterin käyttötarkoituksen tai soveltuvan lainsäädännön vastaisesti, asiakas voi edellä mainittua sähköpostiosoitetta käyttäen pyytää rekisterinpitäjiä korjaamaan, estämään, rajoittamaan tai poistamaan kyseiset henkilötiedot.

Jos asiakas havaitsee, että hänen EU:n tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiaan on loukattu, on hänellä oikeus tehdä valitus asiaa valvovalle viranomaiselle. Lisätietoa tietosuojasta ja Suomen Tietosuojavaltuutetun toimistosta saat osoitteesta: https://tietosuoja.fi/yksityishenkilot

Tietoturvaloukkaus

Mikäli OmaDigi saa tietoonsa järjestelmäänsä kohdistuneen tietoturvaloukkauksen, joka todennäköisesti vakavasti vaarantaa asiakkaiden yksityisyyden, ilmoitetaan tietoturvaloukkauksesta asiakkaille sähköpostitse ilman aiheetonta viivytystä. Ilmoituksessa kerrotaan mitä tietoja tietoturvaloukkaus koskee, mitkä ovat loukkauksen todennäköiset seuraukset ja mihin toimenpiteisiin OmaDigi on tapauksessa ryhtynyt.

Muutokset

Rekisterinpitäjä varaa oikeuden korjata tai muuttaa tietosuojaselostetta koska tahansa, mikäli muutokset vastaavissa tietosuoja- ja yksityisyyssuojalainsäädännöissä sitä edellyttävät. Rekisterinpitäjä suosittelee asiakkailleen, että nämä tarkastavat tietosuojaselosteen säännöllisin väliajoin, jotta asiakkailla on ajantasaiset tiedot siitä, miten rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja.

Sovellettava laki ja valvova viranomainen

Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen henkilötietolakia ja EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR). Henkilötietojen käsittelyä valvova viranomainen on Suomen tietosuojavaltuutettu.

Tämän rekisteriselosteen sisältö koskee OmaDigiä, sen tuottamia palveluita ja sen verkkosivustoa omadigi.fi

© OmaDigi on Patentti- ja rekisterihallitukseen rekisteröity Digitaitajaksi Oy:n aputoiminimi. OmaDigi, sen nimi, logo, ja muut materiaalit ovat Digitaitajaksi Oy:n (3014260-8) omaisuutta, eikä niitä saa kopioida tai käyttää luvatta. Kaikki oikeudet pidätetään.