Arvontojen ehdot

OmaDigin arvontojen ehdot. Luotu 8.10.2021. Muokattu viimeksi 8.10.2021.

OmaDigin järjestämät arpajaiset ovat pääasiassa markkinointiarpajaisia, joiden tarkoituksena on markkinoida OmaDigin tuotteita ja palveluita. Arpajaiset eivät ole OmaDigin, sen tilaisuuksien tai myyntitapahtumien pääasiallinen tarkoitus, vaan arpajaiset ovat keino kerätä asiakastietoa ja markkinoida yrityksen tuotteita ja palveluita. Arpajaisiin osallistuminen ei kustanna asiakkaalle mitään.

Arpajaisiin osallistuminen vaatii osallistujalta valinnan arpajaisiin osallistumiseen merkittävään kohtaan. Arpajaisiin osallistuneella on mahdollisuus arpajaislomakkeessa sallia tai kieltää tämän tietojen käyttö mainonta- ja markkinointitarkoituksiin. Tietojen käytön kieltäminen ei vaikuta arpajaisiin osallistumiseen jos asiakas on ruksinut osallistuvansa niihin. Asiakkaaseen voidaan olla yhteydessä mahdollisesta arpajaisvoitosta markkinointikiellosta huolimatta. Rekisteriin tietoja antaneilla tahoilla on aina oikeus kieltää tietojensa käyttö tai säilytys OmaDigin järjestelmissä.

Arvonnan toimitus ja säännöt:

Arvonnan suorittava taho:
Digitaitajaksi Oy, myöhemmin OmaDigi (3014260-8). OmaDigi on Digitaitajaksi Oy:n Patentti- ja rekisterihallitukseen rekisteröity aputoiminimi.

Arvonnan ehdot:
Arvontaan voi osallistua kuka tahansa täysi-ikäinen (18 vuotta täyttänyt) luonnollinen henkilö. Arpajaisiin osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun ostamista, vaan osallistuminen tapahtuu OmaDigin järjestämien arpajaisten osallistumislomakkeella tai muulla selkeällä tavalla. Osallistumislomakkeessa tai muussa osallistumistavassa ilmaistaan selkeästi, että kyseessä on arvonta. Arpajaisissa ilmoitetaan myös selkeästi arvonnan kohteena oleva palkinto, sekä mahdolliset muut palkinnot. 

Arvonnat suoritetaan aina kahden (2) viikon kuluessa mahdollisesta arpajaistapahtumasta. K-50 messujen arpajaisiin voi osallistua lauantaina 9.10.2021 ja arvonta suoritetaan 23.10.2021 mennessä. K-50 messujen palkintona on kaksi (2) tuntia ilmaista digiopetusta yhteistyökumppani Pirkanmaan Digiopetuksen tuottamana (Arvo 100€).

Arvonnan voi voittaa vain henkilö, joka on luovuttanut yhteystietonsa arvontalomakkeella. 

Voittajaan voidaan olla yhteyksissä seuraavilla tavoilla:
– Puhelimitse
– Sähköpostitse
– Kasvotusten

Jos arvonnan voittajaa ei saada kiinni kolmella (3) yhteydenottoyrityksellä, suoritetaan palkinnon arvonta uudestaan niin kauan, kunnes arvottu voittaja saadaan kiinni ja tälle voidaan ilmoittaa arvonnan voittamisesta.

OmaDigi pidättää oikeuden vaihtaa arpajaistensa palkintoja. OmaDigi ei kuitenkaan voi vaihtaa arpajaistensa palkintoa sen jälkeen, kun arvonta on aloitettu. Poikkeuksena palkinnon vaihtamiselle on vain pakottava tarve tai muu ennakoimaton este luvatun arpajaispalkinnon toteuttamiseksi (Force Majeure). Tässä tapauksessa arvonnan voittaneelle henkilölle ilmoitetaan muutoksesta ja pyritään tarjoamaan korvaavaa palkintoa.